banner-nha-dat-phu-quoc
TÌM KIẾM NHÀ ĐẤT


TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
  • Mã NT
  • Tỷ giá
d

BÁN ĐẤT CÔNG TẠI BÃI BIỂN DINH BÀ- DƯƠNG ĐÔNG MỞ RỘNG

Mã số tài sản : 23325
Giá bán : 12.500.000.000đ

Cần bán 3844 m vuông đất gần Dinh Bà, ấp Ông Lang, Cửa Dương, PQ. Đất nằm trên trục đường chính, cách mặt biển 70 m, quy hoạch 2 mặt tiền. Bằng phẳng, không vướng quy hoạch, nằm cạnh bãi biển đẹp nhất tại ông Lang. Rất tiện lợi để đầu từ nhà nghỉ, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, resort. Gia bán 12,5 tỷ/ 1000 m vuông. Hãy gọi để được chúng tôi hướng dẫn xem đất.  Cám ơn!

  • Chi tiết
  • Sản phẩm cùng loại
  • Người đăng
<strong><span style="font-size: small;">Giới thiệu sơ lược</span></strong> <p><span style="font-size: small;">Hiện nay, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đang triển khai thực hiện đề &aacute;n quy hoạch đ&ocirc; thị v&agrave; x&acirc;y dựng nh&agrave; ở được x&aacute;c định l&agrave; một chiến lược ph&aacute;t triển ổn định v&agrave; l&acirc;u d&agrave;i. Đặc biệt đối với chường tr&igrave;nh giải quyết nhu cầu về nh&agrave; ở, bố tr&iacute; t&aacute;i định cư v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch gi&atilde;n d&acirc;n cũng như c&ocirc;ng cuộc chỉnh trang đổi mới đ&ocirc; thị.</span></p> <p><span style="font-size: small;">Những năm gần đ&acirc;y t&igrave;nh h&igrave;nh đ&ocirc; thị ho&aacute; của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i chung, quận Thủ Đức n&oacute;i ri&ecirc;ng đang diễn ra nhanh ch&oacute;ng. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Quận Thủ Đức c&ograve;n đang tập trung nhiều khu c&ocirc;ng nghiệp, hệ thống c&aacute;c trường đại học v&agrave; nằm liền kề hai tỉnh Đồng Nai v&agrave; B&igrave;nh Dương thuộc v&ugrave;ng kinh tế tứ gi&aacute;c ph&iacute;a nam, nhu cầu về nh&agrave; ở v&igrave; vậy m&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng tăng.</span></p> <span style="font-size: small;">Ch&iacute;nh v&igrave; vậy m&agrave; chung cư cao cấp Tam B&igrave;nh được x&acirc;y dựng g&oacute;p phần tạo quỹ nh&agrave; ở phục vụ chương tr&igrave;nh t&aacute;i định cư c&aacute;c dự &aacute;n trọng điểm của Th&agrave;nh phố tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận Thủ Đức. Chung cư cao cấp Tam B&igrave;nh c&ograve;n g&oacute;p phần chỉnh trang n&acirc;ng cấp đ&ocirc; thị, hiện đại ho&aacute; đ&ocirc; thị khu vực Thủ Đức. Ngo&agrave;i ra, Chung cư cao cấp Tam B&igrave;nh c&ograve;n l&agrave; nơi diễn ra c&aacute;c hoạt động cộng đồng của người d&acirc;n.</span> <p><span style="font-size: small;"><strong>Quy hoạch tổng mặt bằng</strong><br /><br />Chung cư cao cấp Tam B&igrave;nh được x&acirc;y dựng gồm 02 block chung cư cao 17 tầng (Kh&ocirc;ng kể tầng hầm v&agrave; m&aacute;i che thang tại s&acirc;n thượng). Diện t&iacute;ch khu đất: 7.122m2. Trong đ&oacute;, diện t&iacute;ch x&acirc;y dựng chung cư l&agrave; 2.422m2, tổng diện t&iacute;ch s&agrave;n x&acirc;y dựng l&agrave; 42.056m2. Chiều cao của dự &aacute;n chung cư cao cấp Tam B&igrave;nh l&agrave; 62,6m. Với đường giao th&ocirc;ng nội bộ: 2.135,2m2, c&acirc;y xanh phủ 1.256,5m2, s&acirc;n chơi, lối đi l&agrave; 1.308,3m2.</span> <span style="font-size: small;"><br /><strong><br />C&aacute;c tiện &iacute;ch c&ocirc;ng cộng</strong></span><strong> </strong><span style="font-size: small;"><br /><br />Khu c&ocirc;ng vi&ecirc;n c&acirc;y xanh.</span> <span style="font-size: small;"><br />Khu dịch vụ thương mại.<br /><strong><br />Trung t&acirc;m thương mại v&agrave; căn hộ cao tầng</strong></span><strong> </strong><span style="font-size: small;"><br /><br />Tổng số căn hộ: 384 căn, diện t&iacute;ch căn hộ từ 60,6m2 - 91,5m2. Tổng diện t&iacute;ch s&agrave;n căn hộ l&agrave; 14.508,8m2. X&acirc;y dựng mỗi block bố tr&iacute; 01 tầng hầm để xe, cao 3m. Tầng trệt l&agrave;m khu dịch vụ c&ocirc;ng cộng cao 4m. Giao th&ocirc;ng trong c&ocirc;ng tr&igrave;nh bố tr&iacute; dạng l&otilde;i trung t&acirc;m. Mỗi block c&oacute; 3 thang m&aacute;y v&agrave; 2 thang bộ tho&aacute;t hiểm.</span> <span style="font-size: small;"><br /><br />S&acirc;n thượng được sử dụng l&agrave;m nơi sinh hoạt cộng đồng, để bồn nước m&aacute;i v&agrave; nơi tho&aacute;t hiểm khi c&oacute; sự cố. 6 thang m&aacute;y, 18 điểm dừng tr&ecirc;n thang. Tốc độ thang m&aacute;y &gt;1,5m/s. Hai trạm biến &aacute;p c&oacute; c&ocirc;ng suất 2x750KVA. Hai m&aacute;y ph&aacute;t điện dự ph&ograve;ng c&oacute; c&ocirc;ng suất 2x250KVA. Hệ thống truyền h&igrave;nh, th&ocirc;ng tin li&ecirc;n lạc đến từng căn hộ.</span></p> <span style="font-size: small;"><br /></span>
Gửi tin nhắn cho người đăng tin
Dong cua so
Tiêu đề (*) :
Nội dung tin nhắn (*) :
Người gửi (*) :
Email (*) :
Điện thoại :
Code :
456    Mã an toàn
Follow Us
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG
Họ và Tên (*)
Điện thoại (*)
phuc-yen-2
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Số người truy cập: 1
  • Số người online: 1
THÔNG TIN